ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

        จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ปฎิบัติงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านภายในชุมชนของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการขยายตลาดการขายสินค้าให้กว้างขึ้น และผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงการซื้อสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้นยังสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงมีเพจ Facebook ที่สร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านนำสินค้าของตำบลวังเหนือ มาโปรโมทเพื่อให้ผู้ใช้บน Facebook มองเห็นสินค้าที่ทำการขายอยู่บนเพจ ก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ และประโยขน์อีกอย่างของการทำเพจ Facebook นั้นคือ การที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแบบจริงจัง และยังไม่ต้องลงทุนในการทำสื่อโฆษณาที่มากมาย ก็สามารถขายสินค้าเช่นกัน

อื่นๆ

เมนู