ข้าพเจ้า นายกฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการที่ทางทีมงานตำบลวังเหนือได้มีการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมได้นำการใช้เทคโนโลยีประชุมออนไลน์ (Google meet) ในการฝึกอบรมทักษะการทำขนมไทยเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือ โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่านที่1 ได้ทำการถ่ายทอดสดการอบรมการทำขนมไทยโดนใช้กล้องDSLR และ โปรแกรม OBS Studio ให้การถ่ายภาพขั้นตอนการทำขนมไทยและส่งไปให้ฝ่ายที่2 ทำหน้าที่ในการแสดงผลการถ่ายทอดสดจากฝ่ายที่1 โดยการดำเนินผ่าน Google meet ในการแสดงภาพการถ่ายทอดสดในการทำขนมไทย

อื่นๆ

เมนู