นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการขนมไทย ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายบริหารการจัดวัตถุดิบ จัดหาจัดซื้อ เตรียมความพร้อมให้มีความเพียงพอ และคัดสรรวัตถุดิบที่มีประสิมธิภาพต่อการปฏิบัติงานโครงการครั้งนี้ให้มากที่สุด ซึ่งวัตถุดิบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1.ที่ชุมชนตำบลวังเหนือ ส่วนที่2 คือ อาจารย์สอนทำขนม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุดิบประกอบด้วย
1.ถั่วเขียวเลาะเปลือก 2.น้ำตาลทรายขาว(สำหรับทำไส้ถั่ว)  3.กะทิ  4.ไข่เป็ด  5.น้ำเปล่า  6.น้ำตาลทรายขาว(สำหรับทำน้ำเชื่อม)  7.ใบเตย  8.เกลือ
ในการจัดโครงการขนมไทย ครั้งนี้ชาวชุมชนตำบลวังเหนือและผู้ปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำขนมไทยสามารถนำความรู้ครั้งนี้นำไปต่อยอด เพื่อให้เกิดรายได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู