1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการที่ทางกระผมและทีมงานได้วางแผนในการปฏิบัติงานในเดือนนี้ กิจกรรมที่เราได้ร่วมวางแผนที่จะทำกับชาวบ้านชุมชนวังเหนือนั้น คือกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของชุมชนวังเหนือ เราได้มีการวางแผนงานและแบ่งงานกันแต่ล่ะฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันโรคไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาด ทำให้เราจัดกิจกรรมได้ยากขึ้นเราจึงมีการเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบันไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เราจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมาแบบเน้นความปลอดภัยที่สุด คือผู้เข้าร่วมโครงการต่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและใส่แมสตลอดเวลาในการทำกิจกรรม ทางกระผมกับทีมงานจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้กิจกรรมเดินหน้าต่อไปได้ โดยการให้วิทยากรได้ให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เราได้ทำการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดจากทางมหาวิทยาลัยส่งไปยังชุมชนวังเหนือ โดยผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET และ LINE จึงทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยลงจากการที่จะต้องเชิญคนจำนวนมากมารวมกัน จากข้างต้นนี้ทำให้ผมได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญจะช่วยให้ชาวบ้านและทีมงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลดน้อยลงด้วย

อื่นๆ

เมนู