ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงปฎิบัติงานโครงการขนมไทย ในเดือนสิงคม พ.ศ 2564 เนื่องจากอยู่ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 กำลังระบาดหนัก ผู้ปฎิบัติงานจึงแบ่งเป็น 2 ทีม 1. เป็นทีมที่ฉีดวัคซีนแล้วลงพื้นที่เตรียมอุปกรณ์ให้ชาวบ้านในการทำขนมไทย และอีกทีมคือเตรียมอุปกรณ์ และเตรียมการถ่ายทอดสดอยู่ที่มหาวิทยาลัย การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดนั้นใช้อุปกรณ์จำนวนมาก เช่น กล้องDSLR , สายเชื่อมต่อ , Laptop , ขาตั้งกล้อง , ไฟLED , หูฟัง , เลนส์กล้อง เป็นต้น และ Software ที่ใช้งานมีดังนี้ OBS Studio , Google Meet , EOS Utility และการจัดเตรียมอุปกรณ์นั้นใช้เวลาในการทำงานประมาณ 20 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดทางไกลให้แก่ชาวบ้านที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ทราบถึงทฎษดี และขั้นตอนการทำขนมไทย

อื่นๆ

เมนู