NSO3 การให้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี

ข้าพเจ้า มาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนได้ลงพื้นที่จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือและได้มีการบอกวิธีการดูแลผู้สูงอายุและให้คำแนะนำการช่วยเหลือตัวเอง การดูแลผู้สูงอายุมีความจำเป็นและสำคัญมาก เราควรเอาใจใส่ในด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ เพื่อยกกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  วิธีดูแลสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุ การทำงานของร่างกายจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและต้องได้รับการประทานอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและรับประทานให้ครบ5หมู่  

     

ความสูงวัยเป็นภาวะที่ทุกคนจะต้องเจอด้วยกันทุกคน การเข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุจะทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติกับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะนำความสุขมาสู่สมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน

อื่นๆ

เมนู