ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยทางทีมงานตำบลวังเหนือได้มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ท่าบริหารสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ” โดยใช้ การบริหารท่าจีบซ้าย-ขวา สลับไปมาเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้งานระบบประสาทในการแยกประสาท

มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 1.ยกมือทั้งสองข้างให้แต่ละมือทำท่าที่แตกต่างกันกัน 2.เปลี่ยนสลับไปมาอย่างรวดเร็ว

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยในการส่งเสริมป้องกันผู้สูงอายุจากภาวะโรคสมองเสื่อมอีกทั้งนอกเหนือจากการแนะนท่าบริหารสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุทางวิทยากรได้อบรมให้ข้อมูลทางโภชนการและการออกกำลังกายเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปปรับตัวในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชุมชนตำบลวังเหนืออีกด้วย

อื่นๆ

เมนู