1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ปฎิบัติงาน ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบไปด้วยหลายส่วน เช่น การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม เป็นต้น

สำหรับอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมในผู้สูงอายุ ควรเป็นอาหารที่รับประทานง่าย เคี้ยวง่าย อาหารต้องอ่อนนิ่มหรือปรุงให้นิ่ม หลีกเลี่ยงอาหารย่อยยาก และอาหารที่มีรสชาติไม่จัดมากจนเกินไป ตัวอย่างสารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับเข้าร่างกาย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ใยอาหาร เกลือแร่และวิตามิน  ตัวอย่างอาหาร เช่น เนื้อปลาและเนื้อไก่ เพราะมีเนื้อนิ่มกว่าเนื้อประเภทอื่น ๆ ถั่วที่ต้มให้เปื่อยนุ่ม ผักและผลไม้ที่ย่อยง่าย ข้าวและแป้ง สำหรับน้ำดื่ม ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำ 6-8 แก้ว ต่อวัน เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู