ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมของกลุ่มตำบลวัง

ทำให้ทราบจุดแข็งคือมีความรู้ความสามารถในการผลิตและมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการผลิต ทำให้กลุ่มตำบลวังเหนือหารายได้จากการขายผ้าไหมที่มีคุณภาพดีและสวยงาม โดยจะมีการทำบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทำให้ผ้าไหมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลกับชาวบ้านที่ผลิตผ้าทอ(ผ้าซิ่น) จึงนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอผ้าให้เป็นหนึ่งในสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู