ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิดกลับมาแพร่ระบาดอีกรอบจึงส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลวังเหนือจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดไม่มากนัก แต่การป้องกันการแพร่ระบาดก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในทุกพื้นที่ ทางทีมงานของเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับชาวบ้านและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อพร้อมทั้งดำเนินการในการฆ่าเชื้อตามสถานที่ชุมชนต่างๆในตำบลวังเหนืออีกด้วย

การจัดหาอุปกรณ์มีดังนี้

  1. แอลกอฮอล์ล้างมือ
  2. หน้ากากอนามัย
  3. น้ำยาฆ่าเชื้อ
  4. ถังขยะสำหรับคัดแยกขยะ
  5. อุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ

 

อื่นๆ

เมนู