1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีการช่วยอบรมพัฒนาหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนากระบวนการผลิต เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนวังเหนือที่ผลิตผ้าทอบางคน ยังไม่สามารถทอผ้าให้เรียบสม่ำเสมอกันได้ เนื่องจากการผลิตผ้าทอต้องใช้ความระมัดระวังในการทออย่างมาก หากผู้ผลิตกะระยะห่างเกินไปจะทำให้ผ้าที่ทอนั้นไม่เรียบเท่าที่ควร ในการอบรมครั้งนี้จึงได้กำชับให้กับผู้ผลิตผ้าทอ ผลิตผ้าทอให้มีความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพและมูลค่าให้กับผ้าทอของตนเองและชุมชน

อื่นๆ

เมนู