1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การรณรงค์และการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 ระรอกใหม่ของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การรณรงค์และการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 ระรอกใหม่ของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย รายุ ตาลไธสง ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา .วังเหนือ .บ้านด่าน .บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วและง่ายต่อการติดเชื้อ (สายพันธุ์เดลต้า) จึงทำให้คณะผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (สายพันธุ์เดลต้า) ทั้งเรื่องของลักษณะของการกระจายและแพร่ของเชื้อไวรัส และอัตราการแพร่กระจายรวมทั้งโอกาสการติดเชื้อไวรัสที่มีโอกาสติดได้มากขึ้นถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีน Sinovag ทั้ง 2 เข็มแล้วก็ตาม จึงเป็นอันตรายอย่างมากหากคณะผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มาให้รายละเอียดแก่ชาวบ้านซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดทให้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอด

จากการที่ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ตำบลวังเหนือแล้ว ผลของการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะชาวบ้านได้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า และสามารถป้องกันตัวเองจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ และยังสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวต่อได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู