1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การออกเเบบลวดลายผ้าไหมเพื่อที่จะสร้างลวดลายที่เเปลกใหม่เเละเอกลักษณ์ให้ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การออกเเบบลวดลายผ้าไหมเพื่อที่จะสร้างลวดลายที่เเปลกใหม่เเละเอกลักษณ์ให้ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การออกเเบบลวดลายผ้าไหมเพื่อที่จะสร้างลวดลายที่เเปลกใหม่เเละเอกลักษณ์ให้ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

จากที่ได้จัดโครง ‘’การหลักสูตรอบรบเชิงปฏิบัติการออกแบบลายผ้าด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย’’ โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไหม พบว่าแต่ละหมู่จะมีการทอผ้าที่ลวดลายแตกต่างกัน ทั้งทางด้านเทคนิคการทอ การเลือกใช้สี และการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน ดังนั้นทางทางทีมงาน u2t NS03ของเราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการนำผ้าไหมของแต่ละกลุ่มมารวมกัน นำเอกลักษณ์ของผ้าใหม่เเต่ละหมู่บ้านมา adapt ให้เกิดลายใหม่ที่สวยงาม ความแปลกใหม่และความทันสมัยมากยิ่ง เพื่อที่จะนำมาเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน

จากการจัดกิจกรรมลงชุมชนในโครงการ ‘’หลักสูตรอบรบเชิงปฏิบัติการออกแบบลายผ้าด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย’’โดยได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบลวดลายผ้าไหม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการออกเเบบลาดลายไหมในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางด้านผ้าทอเเละยกระดับเศรษฐกิจให้กับชาวตำบลชุมชนวังเหนือ

อื่นๆ

เมนู