NS03 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนตำบลวังเหนือ

ข้าพเจ้านาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ข้าพเจ้าและทีมงานมีการออกสำรวจพื้นที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเราได้ลงสำรวจพื้นที่ครบตามจุดประสงค์และในเดือนนี้ทางทีมงานเราได้สำรวจเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยเราเน้นไปที่ภาพรวมของปัญหาการปรับตัวของคนผลกระทบต่อชาวบ้านและหลักๆ คือผลกระทบโควิด19  ต่อครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก จากการสำรวจและสอบถามผลกระทบต่อชาวบ้านและชุมชนของการแพร่ระบาดโควิด19  หลักแล้วคือเรื่องของรายได้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะต้องออกไปทำงานเป็นการจ้างรายวันเนื่องด้วยในสถานะการทางผู้จ้างจึงหยุดการว่าจ้างชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยทำให้ชาวบ้านประสบปัญหาโดยตรง ส่วนเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ชาวบ้านได้มีการติดตามข่าวสารตามประกาศ ทั้งในโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ชาวบ้านได้ปฎิบัติตามกฎของสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลเป็นประจำ การเว้นระยะห่างเป็นต้น และชาวบ้าน     ยังได้มีการกักตุนอาหารไว้พอสมควรเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปในจุดเสี่ยงตามพื้นที่ต่างๆ มีผักมีพืชผลไม้ที่ปลูกสามารถนำมาประกอบอาหารได้

เรื่องวัคซีนป้องกันนั้นชาวบ้านบางส่วนที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันบ้างแล้วและชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีด ผ่าน application และลงชื่อกับ อสม.ประจำชุมชน รอการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

อื่นๆ

เมนู