ข้าพเจ้า นายธนดล ตอเสนา ประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง

ข้าพเจ้าได้ร่วมเก็บข้อมูลชุมชมกับทีมงาน และพบว่าตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านมีจุดเด่นในเรื่อง การเกษตรและการเลี้ยงโคที่สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอีกหลายแห่ง บางแห่งสามารถเป็นตัวอย่างและสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้แล้วแต่ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังต้องพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในชุมชนตำบลวังเหนือได้ เช่น การทอเสื่อกก การทอผ้า การจักสาน เป็นต้น

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเราทราบสิ่งที่น่าสนใจต่างๆในตำบลวังเหนือที่สามารถนำมาวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวตำบลวังเหนือได้อย่างมากมาย ผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำแผนที่เดินดินขึ้นเพื่อง่ายและสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งที่น่าสนใจในตำบลวังเหนือ และเพื่อพัฒนาชุมชนวังเหนือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู