ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการสำรวจเก็บข้อมูลชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม พบว่า การผลิต “น้ำพริกแซบจัง น้ำพริกวังเหนือ” มีกลุ่มที่ทำน้ำพริก OTOP ของตำบลวังเหนืออยู่ที่หมู่ 3 บ้านโสน ที่บ้านของผู้ใหญ่ สาคร  รักษ์สมัย ได้มีการผลิตน้ำพริกขึ้นมาเป็นสินค้า OTOP นั่นคือ “แซบจัง น้ำพริกวังเหนือ” ซึ่งเมื่อได้ทำการผลิตสินค้าขึ้นมาปารถนาว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้นขายดี มียอดการสั่งผลิตไม่ขาดสายทำให้มีรายได้เข้ามาจำนวนมาก และในปัจจุบันสินค้าก็ไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบการผลิต และบรรจุภัณฑ์ มาเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปี แล้ว ทำให้สินค้าไม่มีความน่าดึงดูดในกลุ่มลูกค้าและทำให้การจัดจำหน่ายในปัจจุบันได้ไม่ดีนัก ดังนั้นทางทีมงาน NS03 ได้เตรียมวางแผนและนำข้อมูลที่ได้มาไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู