ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการทอผ้านั้น นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์แล้ว ยังถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ด้วย เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่างๆ ในผืนผ้า กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ เป็นเทคนิคและ ความสามารถของแต่ละคน การทอผ้าเป็นการทำผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กันในครอบครัว และใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน รวมถึงทอผ้าไว้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนไทย  ข้าพเจ้าได้คุยกับชาวบ้านที่ทอผ้า หมู่ที่3 บ้านหนองโสน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีหลายครัวเรือน เป็นการทอผ้าสำหรับไว้ใช้เองและทอเพื่อจำหน่าย รวมถึงใช้ในงานมงคลในหมู่บ้าน โดยการจำหน่ายนั้นจะรับผลิตตามจำนวนและแบบที่มีลูกค้ามาสั่ง หรืออาจจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อบ้างเป็นครั้งคราว และได้ทราบว่าส่วนใหญ่จะทอผ้าแยกเป็นครัวเรือน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู