ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าเดือนกลางพฤษภาคม ได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนต้องระมัดระวังเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยที่คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

ภายหลังจาการลงสำรวจพื้นที่และสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนน้อย โดยผลกระทบที่พบส่วนใหญ่จะเกิดจาการที่มีพายุฝนฟ้าคะนองทำให้พืชพันธุ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเล็กน้อย

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางคณะทีมงานที่ลงสำรวจได้แนะนำวิธีการรับมือกับปัญหาเบื้องต้นโดยขอให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตบางส่วนที่สามารถจำหน่ายได้ก่อน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเผชิญภัยพิบัติ และแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งไม้ผล และไม้ยืนต้นในแปลง เพื่อป้องกันการโค่นล้มจากลมพายุ

Tags:

อื่นๆ

เมนู