NS03 รายงานผลการจัดทำแผนที่เดินดินในส่วนเรื่องของการท่องเที่ยว ข้าพเจ้านายกฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการเดินสำรวจพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 ปลัดปุ๊ก หมู่ที่ 2 อารัง หมู่ที่ 3 หนองโสน หมู่ที่ 4 กะหาด หมู่ที่ 5 สำโรง หมู่ที่ 6 ปลัดปุ๊ก หมู่ที่ 7 แคน หมู่ที่ หมู่ที่ 8 ไผ่ทุ่ง หมู่ที่ 9 โสนน้อย หมู่ที่ 10 สำโรงน้อย หมู่ที่ 11 หนองไผ่ และ หมู่ที่ 12 สัมพันธ์ และได้มีการจัดทำแผนที่เดินดินขึ้นมา ซึ่งแผนที่เดินดินนี้จะบอกได้ว่า แต่ละหมู่นั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ในหมู่ของตัวเองเช่น หมู่ที่ 2 อารัง หมู่ที่ 4 กะหาด และหมู่ที่ 6 ปลัดปุ๊ก จะมีการทอผ้า (ผ้าซิ่น) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีก เช่น จุดชมนกตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ และ การทอเสื่อกก

แผนที่เดินดินนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจเข้ามาดูงานต่างๆในชุมชนมีความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อมากขึ้น การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน จะทำให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ในการทอผ้า(ผ้าซิ่น) และการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู