1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 แลกเปลี่ยนประสบการในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 แลกเปลี่ยนประสบการในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิต19 ทางรัฐบาลจึงมีมาตราการรณรงค์ให้ประชาชนไปรับกรฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อที่จะทำให้สถาการเป็นปกติโดยเร็ว กระผมผู้ปฏิบัติงานในตำบลวังเหนือได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปรับวัควีน ในกิจกรรมก้วต่อไปสู้ภัยโควิด โดยกระผมได้ทำการไปรับวัคซีนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนวเซอร์กิต เมื่อไปถึงรับบัตร์คิวกรอกประวัติ และวัดความดันเสร็จคุณหมอประเมิณว่าสามารถฉีดได้ รอประมาณ 20 นาที ได้รับการฉีดวัคซีนยี่ห้อ sinovac ฉีดเสร็จรอดูอาการ 30 นาที ไม่มีอาการผิดปกติ คุณหมอนัดฉีดเข้มที่สองอีก 3 สัปดาห์ เรียบร้อยกลับบ้านได้

สรุปจากการที่ได้รับวัคซีนมาไม่มีอาการผิดปกติสามารถใช้ชีวิตได้เป้นปกติแต่ยังต้องป้องกันเหมือนเดิมใส่แมส

อื่นๆ

เมนู