1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03-เรื่อง ประชุมวางแผนการต่อยอดการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03-เรื่อง ประชุมวางแผนการต่อยอดการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 เรื่อง ประชุมวางแผนการต่อยอดการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายนุติพล พันสุเภาดี ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดการประชุมวางแผนการต่อยอดสินค้าเพื่อขยายแนวทางการขายสินค้าที่มากยิ่งขึ้นโดยผ่านระบบออนไลน์ และ ให้ง่ายต่อการมองเห็นผ่านทางระบบออนไลน์ ทำให้มีผู้ที่สนใจในตัวสินค้า เข้ามาซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น

จากการประชุมวางแผน ข้าเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้สร้างเพจผ่านทาง facebook  เพื่อโพสรูปสินค้าผ่านทางเพจ เพื่อ ให้คนที่สนใจเข้ามาดูสินค้าและติดต่อซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และ ทั้งนี้ ข้าเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมในครั้งนี้

       

อื่นๆ

เมนู