NS03 ส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีในชุมชน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พบว่าประเทศไทยมีประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี น้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องด้วยภาวะการเกิดที่น้อยลงและคนไทยมีแนวโน้มที่อายุยืนมากขึ้น

ในช่วงเดือน  สิงหาคม-กันยายน  ได้ทำการติดตามลักษณะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แสดงให้เห็นว่าชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้สูงอายุมากขึ้น

เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ค่อยออกกำลังกายหรือไม่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวทำให้ขาดความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้นก็ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีปัญหาทางสุขภาพได้ง่าย อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้รับคำแนะนำทั้งจากแพทย์ อาสาสมัครผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ทำให้หลายๆ ท่านเริ่มหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น อย่างในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้นจะมีสิ่งที่ควรคำนึงคือ

  • ควรเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อและอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง เพราะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลงทำให้การออกแรงมากๆ เป็นเรื่องยากและก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้
  • เลือกสวมรองเท้าออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกาย
  • เลือกกิจกรรมที่ทำติดต่อกันได้ 10-15 นาที
  • เลือกกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดความเครียด
  • ควรมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวร่วมออกกำลังกายอย่างน้อย 1 คน

ซึ่งมีรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้แก่

การเดินหรือวิ่งช้าๆ,การรำมวยจีน,การเล่นโยคะ

สำหรับขอดีของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่

  • ช่วยต้านทานโรคและรักษาโรคได้
  • ช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะ
  • ช่วยในการทรงตัวและมีรูปร่างดีขึ้น

การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ได้สร้างสุขภาพที่ดีในคนในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งผลต่อระบบร่างกาย จิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ลดโอกาสของการเจ็บป่วยได้มากขึ้น และยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีลักษณะการทรงตัวที่ดีไม่เกิดการพลัดตกหกล้ม

อื่นๆ

เมนู