ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์  ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบล โนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การทำงานในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

เดือนเมษายน ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมตัวจัดประชาคมขึ้น แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการวางแผนให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การจัดประชาคมไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19

อื่นๆ

เมนู