ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายน ได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส CIVID-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา และได้มีการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19

กิจกรรมเคาะประตูบ้านสู้ภัยการการบาดของโรคโควิด-19 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและ อสม.ตำบลโนนขวาง ได้เดินเดินให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีน กับชาวบ้านในตำบลโนนขวาง และได้แจกเจลล้างมือ เมสก์ สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19

อื่นๆ

เมนู