ข้าพเจ้า นายฉันทกะ ศรีเมือง ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนเมษายน ได้มีการประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนเมษายน เกี่ยวกับการทำประชาคม หมู่บ้านโนนขวาง โดยผ่านการเข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ประจำตำบลโนนขวาง เกี่ยวกับแผนงานในเดืนเมษายน และได้จัดทำวีดีโอกลุ่ม ของตำบลโนนขวาง  ขณะนี้กำลัง จัดทำแบบวิเคราะห์ข้อมูล spss

อื่นๆ

เมนู