ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์  ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ NS04  ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเตรียมตัวนำเสนองานที่ได้ทำมา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทราบข้อมูล และช่วยแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเรื่องจำนวนประชากรที่ได้เก็บข้อมูล เรื่องผู้ป่วยติดเตียง และเรื่องผู้พิการในตำบลโนนขวาง ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำเสนองานต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมตัวเพื่อนำเสนองาน โดยการคุยทางแชทกลุ่มไลน์เพื่อรวบรวมความคิดภายในกลุ่ม และนัดปรึกษาหารือและร่วมกันที่งานที่ห้อง235 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการเสนองานน้อยที่สุด

อื่นๆ

เมนู