ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในชุมชนตำบลโนนขวาง มีการทำการเกษตรจำนวนมาก จากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านๆมา ได้มีการสังเกตเห็นการทำเกษตรและการปลูกผักตามหมู่บ้าน ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านบ้านดงกระทิง เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย ว่ามีการใช้สารเคมี หรือ ทำเป็นเกษตรอิทรีย์

ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าและทีงานได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านดงกระทิง โดยผู้ใหญ่บ้าน ได้พาไปศึกษาที่โรงเรียนบ้านดงกระทิง จึงได้สอบถามท่าน ผอ. โรงเรียนบ้านดงกระทิง เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ทราบว่าที่โรงเรียนได้มีการทำเกษตรอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมัก ไม่มีการใช้สารเคมี เพราะพืชผักที่ปลูก จะนำไปทำอาหารให้เด็กๆ ในโรงเรียนรับประทาน ทำให้ไม่เกิดอันตรายกับเด็กๆในโรงเรียนบ้านดงกระทิง

อื่นๆ

เมนู