1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และโคกหนองนาโมเดลสู่ผลิตภัณฑ์OTOP

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และโคกหนองนาโมเดลสู่ผลิตภัณฑ์OTOP

ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลโนนขวางมีการทำเกษตรเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถามชาวบ้านถึงความต้องการ เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อจะทำการจัดโครงการขึ้น จึงได้ทราบว่าชาวบ้านมีความต้องการเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้มาประชุมกันเพื่อวางแผนการจัดโครงการ และได้ข้อสรุปโดยการจัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และโคกหนองนาโมเดลสู่ผลิตภัณฑ์OTOP

ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีงานได้ทำการจัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และโคกหนองนาโมเดลสู่ผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อให้วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรมาให้ความรู้ชาวบ้านตำบลโนนขวาง มีการพาไปดูโคกหนองนาโมเดลที่หมู่บ้านปอแดง และแจกเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ชาวบ้านนำไปปลูกและเพาะเมล็ดพันธุ์ให้สามารถขายได้ ก่อให

อื่นๆ

เมนู