• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  •               เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของทางตำบลดำเนินการไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อภายในตำบล ซึ่งทางกลุ่มเอง จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน
  •               เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการ covid 19 โดยจัดประชุมกลุ่มทางออนไลน์ ทางกลุ่มเห็นว่าเนื่องจากลงพื้นที่ไม่ได้ในตอนนี้ จึงได้มีการประสานกับคนในพื้นที่ที่อยู่ทางตำบล ให้ประสานงานกับอสม.เพื่อจัดตั้งกลุ่มไลน์ โดยจะให้อสม.ของแต่ละหมู่บ้านได้เข้าในกรุ๊ปไลน์นี้ เพื่อเป็นอีกทางที่ทางกลุ่มสามารถจะศึกษาถามข้อมูลกับทางอสม.โดยตรงผ่าน กรุ๊ปไลน์ และทางกลุ่ม NS04 มีความเห็นที่จะช่วยเหลือทางตำบลกับศูนย์กักกันป้องกัน covid-19 ของตำบลโนนขวาง เพื่อที่จะบริจาคของที่จำเป็นให้กับทางตำบล และประสานงานร่วมกับคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมและเชื่อมความสัมพันธ์กับทางตำบลเพื่อให้เกิดการทำงานที่ง่ายและการให้ความร่วมมือของทางตำบลกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

    ทั้งนี้ ข้าพเจ้าก็หวังว่าสถานการณ์ covid-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขอให้โควิด 19 หายไปโดยเร็ว เพื่อที่จะกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และคณะผู้ปฏิบัติงานของตำบลโนนขวางเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับโครงการอย่างเต็มที่เช่นกัน

อื่นๆ

เมนู