ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับมอบหมายงานโดยจัดหาโครงการลง ในตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางกลุ่ม ได้นำเสนอโครงการ การทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษให้ทางตำบลโนนขวาง  เพราะทางกลุ่มได้เล็งเห็นว่า การทำเกษตรอินทรีย์ในตำบลโนนขวาง ส่วนใหญ่มีการทำ เกษตรกร ปลูกผักสวนครัวและผักอื่นๆอีกมากมาย จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราได้มีการดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีการปลูกผักโดย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำเกษตรกรและปลูกผัก ทั้งนี้ ทางกลุ่ม ได้ลงพื้นที่ และสอบถาม  ผู้ใหญ่บ้านไกรสร ม.1 บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งผู้ใหญ่เป็นผู้นำการทำเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตกรแบบผสมผสาน

 

จากที่ทางกลุ่มได้ลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่นั่น พบว่าชาวบ้านได้ใช้สารเคมีในการทำเกษตกรทำให้ชาวบ้าน มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ สืบเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนตนเอง ทั่งนี้ ทางกลุ่มจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกผักโดยปราศจากเคมี ยังเป็นผลดีที่ทำให้ชาวบ้านได้รับประทานผักที่ดี  ปลอดสารเคมีอีกด้วย และเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 ยังคงแพร่ระบาดขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้ทางกลุ่ม NS04 ไม่สามารถลงพื้นที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษได้ ทั่งนี้การแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้งานหยุดและยังคงดำเนินงานต่อไปเรื่อยๆ ทางกลุ่มได้จัดการประชุม Meet  เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทางกลุ่มไม่สามารถไปลงพื้นที่ ในตำบลโนนขวางได้

ท้ายนี้ ยังคงทำงาน Work For Home เพราะสถานการณ์โควิด 2019 ยังคงระบาดขึ้นเรื่อยๆ  และยังมีบางตำบลทำให้ต้องปิด โดยเฉพาะ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยง ทำให้ทางเราจึงหยุดการลงพื้นที่ และเปลี่ยนการดำเนินงานโดย การประชุม Meet กับผู้นำชุมชนแทน

อื่นๆ

เมนู