ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ พลึกรุ่งโรจน์ ผู้จ้างงานประเภท ประชาชนทั่วไป ประจำพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้จ้างงานที่เข้าร่วมทำงานใหม่ ข้าพเจ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เจาะลึกใดๆ เกี่ยวกับชุมชน เเต่เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นบุคคลในพื้นที่ จึงมีความรู้ในเรื่องบริบทชุมชนอยู่บ้าง ในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนเเรกที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับสมาชิกในทีม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของการเก็บเเบบสอบถามข้อมูล อสม. จากการลงพื้นที่ในบางส่วน ข้าพเจ้าพบว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ทางทีมได้มีการจัดโครงการนั้น ส่งผลในทางบวกให้เเก่ชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเวลาที่ข้าพเจ้าสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านทุกคนพร้อมให้ข้อมูลเเละความร่วมมือเป็นอย่างดี เเละเมื่อถามว่าต้องการให้เราจัดโครงการขึ้นอีกไหม หรือต้องการให้จัดโครงการเกี่ยวกับอะไร ชาวบ้านจะยิ้มเเละพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่อรับความรู้จากทางทีมงานเสมอ

อื่นๆ

เมนู