ผมนายนภสิทธิ์ ตันเสียดี ประเภทนักศึกษา​ คณะพยาบาลศาสตร์​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ จังหวัดบุรีรัมย์​ ได้มีการลงพื้นที่พร้อมทีมผู้ปฎิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม​ประจำเดือนตุลาคม​ 2564

รายงานผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ทีมงานได้มีการประชุมกันระหว่างตำบลเรื่องโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เเละได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามเเบบสอบถามของทาง อว. กำหนดให้ โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทีมผู้ปฎิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการประเมินศักยภาพตำบล  การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเป็นต้น ในการลงพื้นที่จัดเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งอยากให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว ทางกลุ่มได้มีการนัดประชุมกัน เพื่อวางเเผนเเละช่วยกันเสนอโครงการที่จะจัดในครั้งต่อไปเพื่อเสริมสร้างความรู้เเละรายได้ให้เเก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ

เมนู