ข้าพเจ้า นางพะยง ชะดารัมย์ ประเภท ประชาชนทั่วไป ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้มีการประชุม เเละได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามเเบบสอบถามของทาง อว. กำหนดให้ ข้าพเจ้ารับผิดชอบในส่วนของการสอบถามรายได้ก่อน-หลังลงโครงการ ของ อสม เเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจากการสอบถามรายได้หลังจากมีการจัดโครงการนั้นพบว่า รายได้ที่ได้รับของทาง อสม. นั้นยังไม่มีการเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ทางทีมตั้งไว้มากนัก เเต่สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือรายจ่ายในเเต่ละครัวเรือนลดน้อยลง
หลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว ทางกลุ่มได้มีการนัดประชุม เพื่อวางเเผนงานเเละร่วมกันเสนอโครงการที่จะจัดในครั้งต่อไปเพื่อเสริมสร้างความรู้เเละรายได้ให้เเก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

    

อื่นๆ

เมนู