ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสำรวจสถานที่ ที่น่าสนใจในตำบลโนนขวาง จึงได้เข้าไปสำรวจวัดป่าหนองปลาดุก ซึ่งเป็นสถานที่ ที่น่าสนใจ แต่พื้นที่รอบๆยังไม่สะอาด ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ประชุมกันเพื่อจะวางแผนเข้าไปทำความสะอาดวัดป่าหนองปลาดุก

ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงไปทำความสะอาดวัดป่าหนองปลาดุก โดยการ ถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่รก เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อให้วัดป่าหนองป่าดุกสะอาดขึ้น

อื่นๆ

เมนู