1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04_การปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 และการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินงาน

NS04_การปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 และการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินงาน

ดิฉันนางสาวศิริกาญจน์ ปัญญาเอก ประเภท :บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

      ดิฉันเป็นบันฑิตจบใหม่ที่ได้สมัครเข้ามาเป็นผู้ว่าจ้างในรอบที่ 3 จากสถานการณ์โควิดได้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวัน11 ตุลาคม 2564 ได้ทำการลงพื้้นที่สำรวจแบบสอบถามในตำบลโนนขวางทำให้การทำงานบางพื้นที่เข้าไปทำงานและลงพื้นที่ได้เป็นบางส่วนแต่งานก็ลุล่วงไปได้ดี

   

 

 

 

 

      ทั้งนี้ทางทีมงานโนนขวางได้จัดการประชุม ประจำเดือนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เพื่อประชุมหาทางแก้ไขในการลงไปในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการประชุมในครั้งนี้ เราได้ข้อสรุป คือ จัดทำโครงการขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนตำบลโนนขวาง อำำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อโครงการคือ
1.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

 

อื่นๆ

เมนู