ข้าพเจ้า นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการจัดโครงการในช่วงที่ผ่านมา ทางทีมได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ เเละเนื่องจากการทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการประสานงานกับทางกลุ่มว่า ทางกลุ่มจะต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วน เพื่อนำมาคีย์ลงในระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 กลุ่ม ในกลุ่มเป้าหมายที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบนั้นคือ ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต.ประจำตำบล เเละจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนั้น ทางหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เเละเห็นถึงความเปลี่ยนเเปลงภายในชุมชนหลังจากมีการจัดโครงการไปเเล้ว
วันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมเเละอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการจัดประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาหาเเนวทางการเเก้ไขปัญหาชุมชนเพิ่มเติมเเละเสนอโครงการที่จะจัดขึ้นในครั้งหน้า จากการประชุมคร่าวๆ มีโครงการที่น่าสนใจ 2 โครงการคือ โครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะภายในชุมชน เเละโครงการส่งเสริมสินค้าเเปรรูปจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน

อื่นๆ

เมนู