ข้าพเจ้า นางสาว จุฑามาศ พลึกรุ่งโรจน์ประเภทประชาชนทั่วไปในคณะพยาบาลศาสตร์ในกลุ่มงานตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มตำบลโนนขวางได้ออกสำรวจข้อมูลในชุมชนเพิ่มเติม ได้ออกสำรวจข้อมูลทั้งหมด 9 หมู่บ้านเพื่อจะได้นำข้อมูลมาวิเคาระห์ในการทำงานต่อไป

 

                                                        ได้ร่วมเข้าทำกิจกรรมพัฒนาวัดระหานเกาะแก้วธุดงคสถาน

 

                 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในชุมชนบ้านสำโรง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์พัฒนารอบสระน้ำประปา

     

 

เข้าร่วมพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุกและสำรวจพื้นที่ป่าในเขตวัดป่าหนองปลาดุก เพื่อจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์พืชพันธ์ต่างๆต่อไป

 

                               เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินในชุมชนนอกจากนี้ได้รับผิดชอบวางแผนทำโครงการสมุนไพรกับทีมงาน

อื่นๆ

เมนู