ดิฉัน นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พื้นที่รับผิดชอบ : NS04 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม ณ บริเวณวัดระหาน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปล่อยปลา และทำความสะอาดบริเวณวัดระหาน

          

ประชุมออนไลน์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน เพื่อพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลโนนขวาง หลังจากประชุมทีมงานได้วางแผนลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริเวณวัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

การลงพื้นที่สำรวจ พบว่าวัดป่าหนองปลาดุกนั้นยังไม่ได้ขึ้นเป็นวัด แต่เป็นสำนักสงฆ์ ที่มีเนื้อที่ใหญ่และอยู่ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ มีป่าไม้หลายพันไร่ และมีพืชพันธ์ุสมุนไพร่ที่เกิดเองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีนกยูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัด มีเจดีย์ที่สง่างามร่วมกันสร้างโดยชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงวัด และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่โดดเด่น แต่ปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ซึ่งทางทีมงานได้ลงความเห็นและวางแผนให้วัดป่าหนองปลาดุกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของตำบลโนนขวาง และเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพันธ์ุสมุนไพร่

                 

                 

 

 

อื่นๆ

เมนู