ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  เลิศนา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่                                                                                                       หลักสูตร : (NS04) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดเกาะแก้วธุดงคสถานหรือวัดระหาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5

              

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่เราเก็บมีดังนี้

  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ที่พัก / โรงแรม
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

และได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินกับชาวบ้านตำบลโนนขวาง เพื่อร่วมทำบุญโรงทานกับชาวบ้าน ซึ่งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านและสามารถเข้ากับชาวบ้านได้ง่ายขึ้น

              

อีกทั้งในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโนนขวางซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าจะพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก ซึ่งอยู่ในเขตบ้านหนองนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและเชิงนิเวศให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลโนนขวาง  จากการลงพื้นที่วัดป่าหนองปลาดุกทำให้ทราบว่า วัดยังต้องพัฒนาอีกมาก วัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างสิ่งต่างๆและไม่ค่อยมีคนรวยผู้ใจดีมาทำบุญ ส่วนมากจะมีแต่ชาวบ้านที่เข้าไปทำบุญ ดังนั้นทีมงานของเรามีความเห็นกันว่าจะช่วยพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุกให้เป็นจุดสนใจสำหรับนักบุญหรือนักท่องเที่ยวเท่าที่ทำได้ โดยมีการพัฒนาพื้นที่รกๆให้สะอาดและได้มีการสำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวัด 

                         

                          

           

อื่นๆ

เมนู