ดิฉันนางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางทีมงาน ได้เก็บแบบสอบถามสำรวจ CBD และได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้
1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2. แหล่งท่องเที่ยว
3. ที่พัก/โรงแรม
4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6. เกษตรกรในท้องถิ่น
7. พืชในท้องถิ่น
8. สัตว์ในท้องถิ่น
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การสำรวจข้อมูล CBD ทั้งหมดนี้ทางทีมงาน  ได้เก็บข้อมูลสำรวจและนำมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการจาก อว. และจัดสรรงบประมาณสำหรับการเก็บข้อมูล AROIและ CBD ตำบลละ 10,000 บาท

นอกจากจะลงพื้นที่สำรวจแล้ว ทางทีมงาน เราได้ร่วมพัฒนา วัดบ้านหนองปลาดุกเป็นสถานที่ ที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งวัดตั้งอยู่ที่บ้านหนองแต้ ตำบลโนนขวาง การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลโนนขวางเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางทีมงานยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานบุญกฐินจัดขึ้นในหมู่บ้านบ้านปอแดง บ้านหนองแต้ และบ้านดงเย็น เป็นประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน และได้เห็นการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของชุมน ที่สำคัญคือทางหมู่บ้านให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างมาก

การลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลครั้งนี้ ทางทีมงานได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะนำมาเป็นประโชยน์ต่อการทำโครงการเพื่อพัฒนาตำบลโนนขวางต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู