ข้าพเจ้านายนภสิทธิ์ ตันเสียดี ประเภทนักศึกษา ปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับสมาชิกในทีม เพื่อวางเเผนการทำงาน โดยในเดือนนี้จะมีการจัดโครงการทั้งหมด 4 โครงการ คือ

  1. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  2. โครงการสมุนไพรลูกประคบเเละสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม
  3. โครงการธนาคารขยะ
  4. โครงการเเปรรูปสิ่งค้าในชุมชน (ผ้าไหม)

ข้าพเจ้าได้มีการจัดเตรียมข้อมูลของเเต่ละโครงการเพิ่มเติม เเละมีการสำรวจพื้นที่ชุมชน เพื่อใช้ในการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับโครงการของทางอำเภอบ้านด่าน

อื่นๆ

เมนู