ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางทีมงาน ได้เก็บแบบสอบถามสำรวจ CBD และได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้
1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2. แหล่งท่องเที่ยว
3. ที่พัก/โรงแรม
4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6. เกษตรกรในท้องถิ่น
7. พืชในท้องถิ่น
8. สัตว์ในท้องถิ่น
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. แหล่งน้ำในท้องถิ่นประชากรบ้านดงเย็น
การสำรวจข้อมูล CBD ทั้งหมดนี้ทางทีมงาน  ได้เก็บข้อมูลสำรวจและนำมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการจาก อว. และจัดสรรงบประมาณสำหรับการเก็บข้อมูล AROIและ CBD ตำบลละ 10,000 บาท

ชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน รวมถึงความต้องการของผู้ที่ประสบการจ้างงานจากปัญหาโควิด-19
และออกแบบแผนที่ในการบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลโนนขวาง

 

อื่นๆ

เมนู