ข้าพเจ้า นางพยง ชะดารัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำตำบลโนนขวาง

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานในการทำงานของตำบลโนนขวาง ได้ลงพื้นที่การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทั้งหมด 9 หมู่บ้านเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้นำมาวิเคราะห์

1 ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรท้องถิ่น

2 ข้อมูลการปลูกพืชท้องถิ่น

3 ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงท้องถิ่น

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทำกิจกรรมของชุมชน

 1. กิจกรรมการการพัฒนารอบสระน้ำประปาบ้านสำโรงได้นำทีมงานเข้ามาร่วมพัฒนากับผู้นำและชาวบ้าน

2. กิจกรรมการพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก

3. กิจกรรมการทอดกฐินของวัดป่าหนองปลาดุก

4. กิจกรรมการทอดกฐินวัดบ้านดงเย็น

5. กิจกรรมการทอดกฐินวัดบ้านปอแดง

6. กิจกรรมทอดกฐินวัดบ้านโนนขวาง

ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีของชุมชน ในครั้งนี้ข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ของหมู่บ้านดงเย็นได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเรื่องการทำการคัดแยกขยะเพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับขยะมาวางแผนการทำการโครงการและได้รับผิดชอบทำโครงการผ้าอบสมุนไพรและได้นัดหมายทีมงานมาออกแบบวางแผนงานการดำเนินงานต่อไป

ข้าพเจ้ากับทีมงานได้นัดหมายกันสำรวจพื้นที่ป่าในป่าเฉลิมพระเกียรติ์ในเขตวัดป่าหนองปลาดุก ซึ่งทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่อส่งเสริมป่าแห่งนี้ได้มีการพัฒนาจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู