ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้มีการประชุมและวางแผนการเก็บแบบสอบถาม CBDเพิ่มเติม และได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดมาให้เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาชุมชน และหลังจากการเก็บข้อมูลแล้วกลุ่มพวกเราได้มีการประชุมร่วมกันและลงความเห็นว่าจะจัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน 3โครงการมีดังนี้
1.จัดทำแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นวัดป่าหนองปลาดุก ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2.ทำลูกประคบสมุนไพรและสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
3.จัดทำโครงการเกี่ยวกับขยะ
โดยทั้งสามโครงการนี้สมาชิกในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ และข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ โครงการลูกประคบสมุนไพรและสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และในการทำลูกประคบสมุนไพรนั้นได้นำพืชพันธ์จากในชุมชนตำบลโนนขวาง ได้แก่ตะไคร้ ผลมะกรูด ไพล ใบมะขาม ใบส้มป่อย ข่า ขมิ้น เป็นส่วนประกอบหลักและชาวบ้านมักจะนำมาทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาอาการปวดเมื่อยตามสูตรของชาวบ้าน ดังนั้นทางกลุ่มเราจึงมีความคิดที่จะต่อยอดการทำสมุนไพรลูกประคบเพื่อเป็นสินค้า O-TOP และส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป พวกเราจึงจะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ชาวบ้านเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู