สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาวรติมา โลนะจิตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดป่าหนองปลาดุก เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานกฐิน และเก็บข้อมูล CBD ของชาวบ้านในตำบลโนนขวาง เพื่อสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการจาก อว. และจัดสรรงบประมาณ สำหรับการเก็บข้อมูล CBD ตำบลละ 10,000 บาท ทั้งนี้ทีมงาน U2T ได้ทำการเก็บข้อมูลครบถ้วน และรวบรวม วิเคราะห์ และได้จัดส่งเมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนขวาง นำไปสู่การจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนขวาง ซึ่งตำแหน่งอยู่ที่บ้านหนองแต้ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน บริเวณรอบเจดีย์วัดป่าหนองปลาดุก เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดงานกฐิน ในวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งวัดป่าหนองปลาดุกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนขวางได้ ทำให้ทีมงาน U2T ได้ทำการจัดโครงการ เพื่อเข้าไปปรับปรุง และพัฒนาวัดให้ดูสวยงาม และน่าเข้าชม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางทีมงาน U2T ได้ทำการเดินสำรวจป่าวัดป่าหนองปลาดุก เพื่อหาพืชพรรณไม้สมุนไพร และต้นพยุง จากนั้นทำการปักหมุด เพื่อให้ได้ตำแหน่งของต้นไม้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

อื่นๆ

เมนู