1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่สำรวจป่าไม้เเละเเหล่งท่องเที่ยววัดหนองป่าดุก ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

NS04 ลงพื้นที่สำรวจป่าไม้เเละเเหล่งท่องเที่ยววัดหนองป่าดุก ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

ข้าพเจ้า นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าเเละสมาชิกในทีมได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และได้มีการร่วมพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุกในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบวัดกับผู้นำเเละชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อจะจัดงานบุญกฐินประจำปีของทางหมู่บ้าน รวมถึงมีการร่วมจัดโรงทานในนามของโครงการ U2T เพื่อสร้างความสามัคคีเเละสัมพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงมีการลงพื้นที่สำรวจป่าไม้เฉลิมพระเกียรติบริเวณรอบวัดป่าหนองปลาดุก เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเเละสำรวจต้นไม้ใหญ่ในป่า เเละนำข้อมูลหรือสิ่งที่สำรวจมาวางเเผนเพื่อจัดทำเเผนที่เดินป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบเเละจะมีการจัดโครงการขึ้นในเดือนถัดไป
จากผลการทำงานในเดือนนี้ทางทีมได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งได้ร่วมทำบุญตามประเพณีของท้องถิ่น ได้เห็นพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ พันธ์ไม้ต่างๆที่สำคัญ ทำให้สามารถนำเสนอเป็นจุดเด่นเเละนำมาพัฒนาเพื่อให้เป็นเเหล่งท่องเชิงอนุรักษ์เเละนวัตวิถีในอนาคตได้

 

อื่นๆ

เมนู