ข้าพเจ้านางสุนีย์ โรชัต ผู้ถูกจ้างงานประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบเขตพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

    เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2564) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบฯวัดระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕)

    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้โอวาทแก่ประชาชนจิตอาสา ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การใช้ชีวิตแบบNew Normal รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเตรียมเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งวัดระหานก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านด่าน ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ความสูง 60 เมตร มี 4 ชั้น เป็นสถานที่สงบร่มรื่น มีนกยูงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญและปฏิบัติธรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู