สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนขวางมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้

ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจกลุ่มหัตถกรรมในพื้นที่ตำบลโนนขวาง

 

 

 

 

ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ ตำลบชุมเห็ด

 

 

ออกแบบผ้าลูกประคบ

 

กิจกรรมพัฒนาบ้านสำโรง

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู