ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านมา ในเดือนนี้ ทางทีมงาน U2T ได้เก็บแบบสอบถามสำรวจ CBD และทำการประชุมลงโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ CBD นั้นทางทีมงานได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นโครงการจาก อว.และจัดสรรงบประมาณสำหรับการเก็บข้อมูล AROIและ CBD ตำบลละ 10,000 บาท ทั้งนี้ทางทีมงานได้เก็บข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์และจัดส่งภายในวันที่ 12 ที่ผ่านมา

                                            

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทางทีมงานได้ไปลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะลงโครงการคือ วัดบ้านหนองปลาดุก ซึ่งทางทีมงานได้ประชุมกันว่า จะพัฒนาวัดหนองปลาดุก เพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนขวาง ซึ่งพิกัดอยู่ที่ บ้านหนองแต้ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  และได้เข้าไปวัด และได้ปรับปรุงช่วยชาวบ้านพัฒนาวัดบ้านหนองปลาดุก เพื่อเป็นสถานที่จัดงาน กฐินที่ผ่านมา  ซึ้งวัดบ้านหนองปลาดุกก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนขวางทำให้ทางทีมงานได้จัดโครงการเพื่อเสนอเข้าไปบำรุงและพัฒนาวัดให้น่าเข้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

                                         

และในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางทีมงานได้ร่วมบุญกฐินจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดงเย็น บ้านปอแดง และบ้านหนองแต้ ซึ่งการร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ทำให้เห็นประเพณีต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน การจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ การร่วมมือของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ทั่งนี้ยังเราได้ความร่วมมือของชาวบ้านในการให้ข้อมูลการลงโครงการจากชาวบ้านร่วมอีกด้วย

 

 

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางทีมงานได้ไปร่วมด้วยช่วยงานต่างๆ  ช่วยชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน หาโครงการต่างๆไปลงตามหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ตำบลโนนขวางเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นตำบลที่คนสามารถพูดถึงได้ในอนาคต ทั่งนี้ การทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะเอาโครงการไปลงในตำบลโนนขวาง เราได้ข้อมูลมากจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากพอสมควร และในการปฏิบัติงานต่อไป ทางทีมงานเริ่มทำการประชุมและวางแผนงานเพื่อนำโครงการมาพัฒนาในตำบลโนนขวางเพื่อให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตรกร พืชในท้องถิ่น และเห็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่างๆของชาวบ้าน   ซึ่งทางทีมงานหวังว่า การลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้ จะนำข้อมูลมาเป็นประโชยน์ในการทำโครงการในตำบลโนนขวางและสามารถทำให้ตำบลโนนขวางเป็นตำบลที่มีการพัฒนาต่อๆไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู