1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04-กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนพฤศจิกายน)

NS04-กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนพฤศจิกายน)

ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทีมผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนดังนี้

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ วัดระหาร ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ สำนักสงฆ์หนองปลาดุก ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนื่องจากรอบๆบริเวณยังคงมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารสำหรับคนในชุมชน

กิจกรรมประเพณีกฐินในชุมชน

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะ บ้านตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมออกแบบผ้าสมุนไพรลูกประคบ ซึ่งทีมผู้ปฎิบัติงานจะได้มีการจัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กิจกรรมประชุมการดำเนินโครงการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอบ้านด่าน รวมกับผู้ดำเนินโครงการทั้ง 4 ตำบล

กิจกรรมทุกกิจกรรมได้มีการรายงานการดำเนินงานให้กับท่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการด้วยการประชุมออนไลน์ทุกครั้ง

อื่นๆ

เมนู